Davetiye / Invitation

 • 5-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenmiş olan kongremiz başarı ile gerçekleştirilmiştir. İlgili Fotoğraflar için tıklayınız.
 • The congress held on 5-8 July was successful. Click for Related Photos.

 

Dear Colleagues and Scientists,

With the support of Kırıkkale University and İstanbul Kültür University, II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Health and Sport Sciences (BILMES HL-SP 2018) will be held in Ürgüp, Nevşehir on 05-08/07/2018. We believe that the participants who will take part in our international quality conference will contribute their scientific and vocational studies by sharing their knowledge and experience in various fields.

The Congress will consist of oral presentations. Presentation languages are Turkish or English. The main topics of the congress are given in below;

 • Training and Movement Science
 • Physical Education and Sports Education
 • Child, Old Women ans Sport
 • Exercise and Sports Physiology
 • Exercise and Sports Psychology
 • Dentistry
 • Physical Education and Sports in Disabilities
 • Physical Activity and Physical Suitability
 • Motor Development and Learning
 • Olympism
 • Pharmacy
 • Pharmaceutical botanic
 • Pharmacognosy
 • Pharmacology
 • Recreation
 • Sport Nutrition and Ergogenic Aids
 • Sport Biomechanics and Kinesiology
 • Sport Economy, Sponsorship and Marketing
 • Sport Phylosopy
 • Sport Operating
 • Sport Sociology
 • Sport History
 • Sport and Health
 • Sport and Tourism
 • Sport Management
 • Social Gender and Sports
 • Basic Medical Sciences
 • Nursing
 • Midwifery
 • Nutrition and Dietetics
 • Child Development
 • Physiotherapy and Rehabilitation
 • Emergency and Disaster Management
 • Biological Sciences
 • Life Sciences
 • Healthcare Management
 • Social services
 • Gerontology
 • Other Multidisciplinary Health and Life Sciences

The presentations will be held in conference halls in English or Turkish. Presentations language will be preferred by the presenters. Also, Abstract and Full Text (Not Necessary) of the Presented Papers will be published in the proceedings as e-books. Selected notifications will be published in the International Scientific and Vocational Studies Journal (ISVOS Journal) and Turkish Journal of Puplic Health and Journal of Duzce University Health Sciences Institute  in the next issues.

We will be happy and honored to see you in our congress.

ORGANIZING COMMITTEE


Değerli Meslektaşlarımız ve Bilim İnsanları,

Kırıkkale Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi desteği ile 05-08 / 07 / 2018 tarihinde ikincisini gerçekleştireceğimiz II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Sağlık ve Spor Bilimleri, (BILMES HL-SP 2018) Nevşehir Ürgüp’te düzenlenecektir. Uluslararası nitelikte olan kongremizde, yer alacak katılımcılar çalıştıkları çeşitli alanlarda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak bilimsel ve mesleki çalışmalara katkı sağlayacağı inancındayız.

Kongre sözlü sunumlardan oluşacaktır. Sunum dili Türkçe veya İngilizce’dir. Kongremizdeki ana konular aşağıda verilmiştir;

 • Antrenman ve haraket bilimleri
 • Beden eğitimi ve spor eğitimi
 • Çocuk, kadın yaşlılar ve spor
 • Egzersiz ve spor fizyolojisi
 • Egzersiz ve spor psikolojisi
 • Diş hekimliği
 • Engellilerde beden eğitim ve spor
 • Fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk
 • Motor gelişim ve ögrenme
 • Olimpizm
 • Eczacılık
 • Farmasötik botanik
 • Farmakognozi
 • Farmakoloji
 • Rekreasyon
 • Spor beslenmesi ve ergojenik yardım
 • Spor biyomekaniği ve kinesiyoloji
 • Spor ekonomisi, sponsorluk ve pazarlama
 • Spor felsefesi
 • Spor işletmeciliği
 • Spor sosyolojisi
 • Spor tarihi
 • Spor ve sağlık
 • Spor ve turizm
 • Spor yönetimi
 • Toplumsal cinsiyet ve spor
 • Temel Tıp Bilimleri
 • Hemşirelik
 • Ebelik
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Çocuk Gelişimi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Biyolojik Bilimler
 • Yaşam Bilimleri
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmetler
 • Gerontoloji
 • Diğer Multidisipliner Sağlık ve Yaşam Bilimleri

Sunumlar, kongre salonlarında İngilizce ve Türkçe olmak üzere konuşmacının tercih edeceği dilde yapılacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri ve tam metinleri (Zorunlu Değildir) e-kitap olarak basılacaktır. Seçilen bildiriler,   Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Dergisi (ISVOS Journal)  ve   Türkiye Halk Sağlığı Dergisi”  ve Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi  dergilerinde  ilgili sayıda yayınlanacaktır.

Kongremizde sizleri aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyacağız.

BILMES Düzenleme Kurulu