ACCEPTED NOTIFICATIONS / KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Yazar
Çalışma
Nevra KoçDO CHILDREN OF WORKING MOTHERS HAVE BETTER FED: BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE EXPERIENCE
Sema KoçaşlıHEMŞİRELİK BAKIMINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI; DENEYİM PAYLAŞIMI
Ece AcarYenilik mi, Tecrübe mi? İnmeli Bireylerle Çalışan Fizyoterapistlerde Deneyim Süresi Değerlendirme Yöntemlerini Etkiler Mi ?
Mustafa KoçkayaGebe Olan Kangal Çoban Köpekleri ve Gebe Olmayan Kangal Çoban Köpeklerinde Tam Kan Hematolojik Düzeylerinin ve Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması
Soner MeteGebe Fare ve Yavrularında, Ağrı, Depresyon ve Bellek Üzerine Müziğin Etkisi
Ayşe KarakuşMELEZ BİR SOKAK KÖPEĞİNDE DEMODİKOZİS TANISI VE TEDAVİSİ
Mustafa YıldızBisfenol A’ya Maruz Bırakılan Sıçanların Prostatında E Vitamininin PAS Reaksiyonu, AgNOR Miktarı ve iNOS Ekspresyonu Üzerine Etkileri
Mustafa KoçkayaMaternal Kanibalizm Görülen Kangal Çoban Köpeklerinde Tam Kan Hematolojik Parametrelernin Belirlenmesi
Bahar TürkmenoğluCumhuriyet Üniversitesinde Görev Yapan Memur Ve Akademisyenlerin Temel İlk Yardım Bilgisinin Ve Verilen Uygulamalı İlk Yardım Eğitiminin Değerlendirilmesi
Makbule ŞenelOrgan Bağışı Konusunda Yapılan Tezlerin Değerlendirilmesi
Makbule ŞenelPalyatif Bakım Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi
Çiğdem YücelDevelopment and Characterization of Rosmarinic Acid Loaded- Nanocochleates and Evaluation of Cytotoxic Effect on L929 Cell Line
Gökçe Şeker KaratoprakPHLOMIS PUNGENS WILLD. VAR. HIRTA VELEN ÜZERİNDE FARMAKOGNOZİK ARAŞTIRMALAR
Mustafa KayaDemografik ve Bölgesel Farklılıklar Bağlamında Sağlık Hizmeti Kullanımı
Soner MeteAkılcı İlaç Kullanımı Eğitiminin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Farkındalık Etkisi
Oktay ÇobanLİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
Ufuk Mercan YücelRuminantlarda Antihelmintik Olarak Kullanılan İlaçların Farklı Formülasyonlarının Etkinliğinin Karşılaştırılması
İzzet İnceGenç Erkek Haltercilerde Reaktif Kuvvet İndeksi Sıçrama Yüksekliği Sıçrama Güç ve Bazı Biyomekanik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Funda KavakKronik Obstruktif Akciğer Hastalarının Hastalarının Evde bakım Gereksinimlerinin Anksiyeteye Etkisi
Funda KavakKadına Yönelik Eş şiddeti İle Evlilik Uyumu Arasındaki İlişki
Funda KavakKanser Hastalarında Dinin İnancın Depresyon ve Umutsuzluğa Etkisi
Elif SevimViburnum opulus L. Meyve Ekstraktlarının İdrar Yolu Enfeksiyonuna Neden Olan Mikroorganizmalara Karşı Biyofilm İnhibisyon Aktivitesi
Hatice Köse ÖzleceBeyin Damar Hastalıkları Etiyolojisinde Sinsi Düşman: Abdominal Obezite
Fatih GürTHE ANTHROPOMETRIC VALUES AND SOMATOTYPES OF 10-14 YEAR-OLD MALE AND FEMALE BOXERS
Bekir Barış CihanSpor Yöneticilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Hatice KaragözNadir Görülen Bir İdiopatik External Juguler Ven Trombozu Vakası
Sema KoçaşlıAMELİYAT SONRASI BULANTI KUSMANIN ÖNLENMESİNDE TAMAMLAYICI YAKLAŞIM; ZENCEFİL KULLANIMI
Betül ÖzaltunAsbest maruziyeti ve kalp sağlığı
Cengiz Ölmez11-13 Yaş Erkek Taekwondo Sporcularının Somatotip Yapıları Ve Performans Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Cengiz Ölmez9-10 Yaş Futbol Oyuncularının Somatotip Yapıları Ve Performans Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Fikriye Milletli SezginKırşehir’deki Hastalardan İzole Edilen Klebsiella pneumoniae Suşlarında Sınıf 1 ve Sınıf 2 Integronların Araştırılması
Mehmet Öztaş11-14 YAŞ Kız TAEKWONDO SPORCULARININ SOMATOTİP YAPILARI VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Mehmet ÖztaşBASKETBOL OYUNCULARININSOMATOTİP YAPILARI VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Nurhayat AtasoyMelatonin ve Antioksidan Etkileri
Caner ÖzbeyBölgemizdeki Kolorektal Kanser Hastalarının Demografik Dağılımı ve Patolojik Özellikleri
Vural DenizhanÖzalp ilçesi ve Köylerinde Sığır, Koyun ve Keçi Ayak Hastalıklarının Insidansı, Sağaltımı ve Ekonomik Değerlendirmesi
Necmettin ÇiftçiSağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Çevre İle İlgili Kitap Okumanın Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Düzeyine Etkisi
Osman DemirSağkalım Analizinde Aykırı Gözlem Tespitinde Schoenfeld Artık Kullanımı
Asuman KilitciElin Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonları
Zeynep ArabacıHEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MARUZ KALDIKLARI MOBBİNG DAVRANIŞLARI
Esra BaşerKronik Hastalığı Olan Hastalarda Hareket Etme Ve Düşme Korkusu
Kadirhan DoğanNikotinin Embriyonal Kemik Gelişimi Üzerindeki Teratojenik Etkisine Karşı Folik Asitin Koruyucu Rolü
Mehmet Alparslan ÜnalADRİAMİSİN’İN OLUŞTURDUĞU TESTİS HASARI ÜZERİNE VİTAMİN E VE SELENYUMUN KORUYUCU ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Gonca DönmezTuranecio farfarifolius Ekstraktlarının Meme Kanser Hücreleri Üzerine Etkileri
Necmettin ÇiftçiOrtaokul Öğrencilerinde Kitap Okuma Alışkanlığı ile Çevresel Tutum Arasındaki İlişki
Zeynep ArabacıGÖÇ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
Bahar TürkmenoğluCumhuriyet Üniversitesinde Görev Yapan Memur Ve Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerin Temel İlk Yardım Bilgisinin Değerlendirilmesi
Işıl AydemirHypericum crenulatum Polisakkaritlerinin Kanser Hücrelerinin Proliferasyonu Üzerine Etkileri
Erkan ÖzmenErzurum Bölgesinde Human Papilloma Virus Tiplerinin Araştırılması
Bekir Barış CihanProfesyonel ve Amatör Futbol Antrenörlerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarını Karşılanmasının Çeşitli Faktörlere Göre İncelenmesi ve Karşılaştırılması
Hakan Aydınİshalli çocuklarda Adenovirus çeşitlerinin ve yaygınlığının araştırılması
Bahar TürkmenoğluCumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelerinin Temel İlk Yardım Uygulamalarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmes
Fatma Esin KırıkUpdates about our new invisible organ microbiota
Ebru DelikanÇocuklarda Dental Travma Nedeniyle Oluşan Kök Kırıklarında Farklı Tedavi Yaklaşımları: Üç Olgu Sunumu
Seçkin AksuErken Çocukluk Çağı Çürüklerinin Önemi
Şerife Yılmaz GörenTıbbi Hatalara Multidisipliner Yaklaşım
Ayşe Topal HançerBalın Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi/Evaluation of The Effect of Honey on Wound Healing
Erdem ÇoklukKan Gazı Cihazında Ölçülen Glukoz Konsantrasyonu, Serum Glukoz Konsantrasyonunun Yerine Kullanılabilir mi?
Seyda ŞahinLISTERIA MONOCYTOGENES DIŞINDA KALAN LISTERIA TÜRLERİNİN TAVUK ETLERİNDE ARAŞTIRILMASI
Nazan KoçakKRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE ÇENE KEMİĞİ BELİRTİLERİ: BİR OLGU SUNUMU
Emin Şengül5-Florourasil ile Oluşturulan Kardiotoksisite Rat Modelinde Naringin Uygulamasının Antioksidan, Antiinflamatuar ve Histopatolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi
Pınar YılmazBariatrik Cerrahi Öncesi ve Sonrası Bireylerin Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
Ayşe Topal HançerCerrahi ve Dahili Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi
İsmail SarıEpoxyeicosatrienoic acid metabolism and cardiovascular diseases
Ayşe Topal HançerYaşlı Kadınlarda Düşme Prevelansı ve Etkileyen Faktörler
Sedat Hamdi KızılLalahanda Embriyo Transfer Çalışmaları
Kübra Asena Terim KapakinKoyun karaciğer dokusunda polimeraz zincir reaksiyonu ve immunfloresan metodları kullanılarak Listeria monocytogenesin saptanması
Muhammet Fatih ÖzüpekÇocuklarda Dental Ototransplantasyon Uygulamaları
Esra BaşerHemodiyaliz Uygulanan Hastaların Diyet ve Sıvı Kısıtlamasına Uyumunda Hemşirelik Eğitiminin Önemi
Ayşe DoğruÇÖLYAK HASTALIĞINDA FARKINDALIK KAZANDIRMADA HEMŞİRENİN ROLÜ
Samet KapakinTibial Diskondoplazili Broliler Tavuklarında HSP- 27 Salınımı ve Oksidatif DNA Hasarı Arasındaki İlişkinin Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal Yöntemlerle Araştırılması
Şengül CangürInvestigation of Factors Affecting the Intelligence Quotient (IQ) of Intellectually Disabled Children and Adolescents Using Modern Regression Approaches
Aydın KeskinrüzgarTemporomandibular Eklem Hastalıklarının Araştırılması : Restrospektif Çalışma
Mustafa DurmuşAraç Sürücülerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi
Mustafa DurmuşAraç Sürücülerinin Saldırganlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Ayşe Sevgi KaradağYaşlı Ve Genç Bireylerde Göz Tabakalarının Optik Kohorens Tomografi İle Değerlendirilmesi
Nilgün KuruBEÇ TAVUĞU (NUMİDA MELEAGRİS) PLEXUS SACRALİS’İ ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Kenan GüçlüKırşehir Bölgesine Ait İkili Test Tarama Belirteçlerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi
Ayşe DoğruÜÇ AY BOYUNCA SANTRAL VENÖZ KATERTERİZASYONU OLMASINA RAĞMEN SANTRAL VENÖZ KATERTERİZASYONU ENFEKSİYON ÜREMEYEN YANIKLI HASTA OLGUSU
Ayşe DoğruOBEZİTENİN TANIMI, KOMPLİKASYONLARI VE BESLENME TEDAVİSİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ
Sena KaplanAn Assessment of the Relation between Bone Mineral Density and Clinic-demographic Properties and Life Quality during Postmenopausal Period
Pınar EtizAssessment of the Awareness of Certification of Accreditation and the Efficiency of the Training Program in the Health Services Among the Vocational School of Health Services Students
Sevim Kül AvanSeyahat Acentaları Açısından Kapadokya Bölgesi’nde Yapılan Açık Alan Rekreasyon Etkinlikleri
Mustafa Cem Türkmen11-17 YAŞ ARASI ERKEK PROFESYONEL, REKREASYONEL YÜZÜCÜLER VE SEDANTER BİREYLERİN KOR BÖLGE KAS ENDURANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Nilay GökERKEN VE ORTA ADÖLESAN DÖNEMDEKİ PROFESYONEL ERKEK YÜZÜCÜLERİN KOR BÖLGE ENDURANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Safiye YanmışASTIM VE KOAH’ LI BİREYLERDE İLAÇ UYUMU VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK
Safiye YanmışHemodiyalize Bağımlı Bireylerde Sağlık Algısının Değerlendirilmesinin Önemi
Özge VergiliFarklı Diz Eklem Açılarında Tibial Rotasyonel Mobilizasyonun Propriyosepsiyon Üzerine Etkisi: Üç Olgu Serisi
Özge VergiliSpinal Kord Yaralanması Kronik Faz Rehabilitasyon Programında Kinezyo Bantlama Tedavisinin Denge Üzerindeki Etkisi
Hilal Öztürk GözlüklüFİBROMİYALJİDE GÜNCEL TANI KRİTERLERİ VE YÖNETİMİ
Seçil ÇalışkanKalsiyum hidroksit-Klorheksidin Glukonat Kombinasyonun Oral Patojenler Üzerine Antimikrobial Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nazmiye BitgenTümör Hücrelerinin Apoptoza Gitmesinde Sodyum Ortho-Vanadat’ın Etkisi
Mahmut BelerTalasemi Majörlü Hastaların Hastalıkla İlgili Uygulamaları Ve Yaşam Doyumları
Mahmut BelerAile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Bireylerin Talasemi Majör Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Hilal Öztürk GözlüklüMAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE KİNESİOTAPE KULLANIMI
Ayfer YolcuHepatosellüler karsinom tanılı hastalarda hepatit C virus genotip dağılımı
Ahmet AlparslanThe Views of Vocational School of Health Services Students on Collaboration of Application Areas
Ahmet AlparslanAn Investigation of Social Media Habits and Academic Achievement of Students of Vocational School of Health Services
Salih GümüşAn Assessment of the Teaching of Communication in the Faculty of Medicine in our Country
Salih GümüşAn Evaluation of the Teaching of the Courses on Management in Medical Faculties
Musa AcarPelvise ait morfometrik ölçümlerin cinsiyetler arası karşılaştırılması
Musa AcarMorfolojik değerlendirme ve morfometrik ölçümlerin önemi
Leyla BaharTemizlik Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarıyla İlgili Bilgi Ve Görüşleri
Emine Tunç SüygünKronik Bel ve Boyun Ağrılı Hastalarda Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması
Pelin ÖzmenMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kan yoluyla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Zeynep GünerPes Planuslu Genç Erişkin Bireylerde Stabilite Limitlerinin İncelenmesi
Murat AltanObezite ve Bilişsel Fonksiyon
Leyla MisThe Investigation of Some Vitamins and Minerals Level in Dental Caries
Azade SarıPsychological Resilience and Posttraumatic Stres Disorder in Prehospital Area Healthcare Workers
Yıldızhan ŞengülPARKİNSON HASTALARINDA YÜZ TANIMA VE DEPRESYON İLE KOGNİTİF BOZULMANIN İLİŞKİSİ
Özge DemirelÖğretmenlerde Çalışma Postürüne Göre Bel Ağrısı Görülme Riskinin İncelenmesi
Fatma DaşdemirÇOCUK HASTANESİNDEKİ HASTA YAKINI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hilal Öztürk GözlüklüDİYABETLİ HASTALARDA FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ
Ali Zeynal Abidin TakNörolojik hastalıkların sebep olduğu özürlülük sıklığının ve bunların bireylerin maluliyetleri üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
Pelin ÇelikAcil ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ölümcül Ritimleri Tanıma ve Uygun Hemşirelik Yaklaşımlarında Bulunabilme Durumlarının Belirlenmesi
Atiye KaşEMOSYONEL DURUM: KORONER ANJİYOPLASTİ İLE DEĞİŞİR Mİ?
Atiye KaşGeriatrik Bireylerde Pulmoner Rehabilitasyon: Derleme
Meliha Gündağ PapakerSpontan Regrese Disk Hernisi: üç olguluk sunum
Raciya Sinem BalcıMORPHOMETRIC STUDY OF THE NUTRIENT FORAMINA IN HUMAN TIBIA
Fatma SöğütCan Imipramine be Used as Radiotherapy Support in Prostate Cancer Treatment?
Abdülkadir TunçKarpal Tünel Sendromu Hastalarında Boston Karpal Tünel Skalası ile Elektrofizyolojik Bulguların Karşılaştırılması
Onur YılmazMajor Depresif Bozukluğu Olan Hastalarda Aleksitimik Özelliklerin ve Yüzden Duygu İfadesi Tanıma Becerilerinin Sağlıklı Gönüllülerle Karşılaştırmalı Çalışması
Nazire Kılıç ŞafakForamen Palatinum Majus’un Morfolojik ve Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi
Rümeysa Gamze TaşkınForamen Jugulare'nin Morfometrik İncelenmesi
İnci SöğütlüKronik Florozisli Koyunlarda Protein Metabolizması Üzerine Araştırmalar
Abdülkadir TunçAkut İskemik İnmede Nötrofil Elastaz ve SuPAR'ın Rolü
Gülsüm YıldızKOZMETİK SANAYİDE FİTOKOZMETİKLER
Gülsüm YıldızPROBİYOTİKLERİN NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLAR ÜZERİNE ETKİSİ
Mustafa KayaSağlık Turizmi Bakış Açısıyla Hastanelerin Web Sayfalarının Değerlendirilmesi
Murat AltanYaşlılarda Malnutrisyon
Nalan Gördeles BeşerKOAH TANISI ALAN BİREYLERİN HASTALIĞA PSİKOSOSYAL UYUMU VE HEMŞİRENİN ROLÜ
Samet Belverenİndol Halkası İçeren Pirolidin-N-Tiyolbenzamid Türevlerinin Bazı Metallerle Komplekslerinin Hazırlanması ve Biyoaktivitelerinin İncelenmesi
Samet BelverenPirolidin-İndol-4,5-dihidrotiyazol Türevi Yeni Bileşikler ve Antitüberküloz Aktivitelerinin İncelenmesi
Lütfiye KaşkaPEPLAU’NUN ‘’KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER’’ KURAMINA DAYALI BİR VAKA YÖNETİM PLANI
Emel Kabakoğlu ÜnsürOLGU SUNUMU : ERKEN ÇOCUK LUK DÖNEMİNDE CHILIADITI SENDROMU

—————– güncellenecektir / to be updated…